Utsolgt !! Eneboligtomter på Sviland B14

18.04.2013 05:00

Det skjer i Sandnes Øst! Nå har vi sju gode eneboligtomter for salg til privatpersoner.Fakta:
 • Byggeklare tomter uten byggeklausul
 • Fritt valg av byggefirma
 • Areal fra 310 - 576 m²
 • Pris kr. 1.500.000,-
 • Formingsveileder skal benyttes ved utarbeidelse av hus
Søknadsfrist for kjøp av eneboligtomt på Sviland er 21.05.2013.

Tildelingsregler eneboligtomter:

 • Dersom det er 2 eller flere søkere til en eneboligtomt, skal kjøper velges ved loddtrekning.
 • Eneboligtomt kan ikke selges til interessent som allerede eier enebolig eller byggeklar eneboligtomt i Sandnes eller i en av nabokommunene.
 • Byggearbeidene på tomta må være igangsatt innen 2 år, regnet fra dato for tinglysing av skjøte. Hvis ikke har Sandnes tomteselskap KF rett til å kjøpe tomta tilbake for samme pris som er betalt, uten tillegg for renter, og med fradrag for tinglysingsutgifter (dokumentavgift og tinglysingsgebyr), og meglerhonorar.
 • Eiendommen kan ikke selges eller leies ut før tidligst 3 år etter innflytting. I spesielle tilfeller kan samtykke til salg gis av tomteselskapet, evt. Sandnes kommune.
 • Søker må være fylt 18 år.
 • Søkere som tidligere har fått tildelt tomt/bolig er ikke kvalifisert.

(Tildelingsregler gjeldende pr. 01.11.11)

SISTE NYHETER

Tranebærstien (Bogafjell G4): 14 eneboliger for salg!
Les mer
KLEIVANE B3/B4: 13 spenstige eneboliger for salg.
Les mer
Sommerferie
Les mer
Vi flytter kontorlokale!
Les mer
Tranebærstien (Bogafjell G4): Tre tomannsboliger til Jadarhus!
Les mer
Først og fremst Sandnes.