st_icon_bus
st_icon_shop
st_icon_sport

Sandnesmodellen

- vår suksessoppskrift!
Med stadig nye næringsetableringer og en voksende befolkning er Sandnes i en rivende utvikling. Behovet for nye boliger tilpasset ulike målgrupper vil være stort i årene som kommer. I denne utviklingen har Sandnes tomteselskap posisjonert seg som en sentral og proaktiv aktør. Prosessen med å framskaffe byggeklare boligtomter – som vi har kalt for Sandnesmodellen – har vekket oppsikt og gitt inspirasjon til andre kommuner i landet. Sandnesmodellen har vist seg å være effektiv, rasjonell og kostnadsbesparende – ikke minst for sluttkunden.
ST_Sandnesmodellen

Prosessen

1 Sandnes tomteselskap utvikler tomter til boligformål i Sandnes-regionen.
2A Sandnes tomteselskap arrangerer prosjektkonkurranser for å fremskaffe rimelige boliger i Sandnes kommune.
3A Sandnes tomteseslskap fremmer utbyggernes prosjekter gjennom konspetet Mitt i Sandnes.

1 Sandnes tomteselskap utvikler tomter til næringsformål i Sandnes-regionen.
2B Sandnes tomteselskap tilrettelegger tomter og bidrar til transformasjon av Sandnes sentrum og langs bussvei traséen.
3B Tomtene selges gjennom Sandnes tomteselskap sitt næringskonsept.

Variert kompetanse bidrar til et høyt nivå og samarbeid på mange plan. Tomteakademiet er blant annet et konsept som bidrar til økt kompetanse.

Resultat

  • Vi skaper muligheter for førstegangsetablerere slik at de har råd til å komme seg inn på boligmarkedet. 
  • Vi skaper et mer balansert marked der flere byggefirmaer har tilgang på tomter.
  • Vi utvikler byggeklare tomter i en region med behov for nye boliger.
  • Vi leverer alle tomter til den boligsosiale handlingsplanen.

Sandnesmodellens potensielle økonomiske overskudd kommer fellesskapet til gode på forskjellige måter.
Det aller viktigste er at vi får mulighet til å anskaffe nye tomter som skal utvikles videre for fremtiden.
I tillegg er vi sponsor av viktige lokale arrangementer som Blinkfestivalen, Tour des Fjords og Nordsjørittet.

Tildelingsregler

ST-ikon3
En rekke kriterier skal oppfylles når vi arragnerer prosjektkonkurranser.
Les mer
Tildelingsregler

Våre prosjekter

ST-ikon2
Vi er idag involvert i rekke store og viktige utbygginger her i kommunen - både bolig- og næringsprosjekter.
Les mer
Prosjekter
Først og fremst Sandnes.