st_icon_tour
st_icon_business
st_icon_hospital

Tildelingsregler

Gjeldende pr. 12.01.2022.

Tildelingsregler ved prosjektkonkurranse

Finner du en bolig av interesse som bygges av et utbyggingsselskap som har vunnet prosjektkonkurranse via Sandnes tomteselskap, kan du søke om å kjøpe boligen etter disse kriterier:
  • Søker må være fylt 18 år.
  • Søker må bekrefte at boligens formål er eget bruk.
  • Søker må svare på om søker eier bolig fra før, og bekrefte at ved eid bolig legges denne boligen for salg.
  • Dersom boligen selges før det har gått tre år fra signert kjøpekontrakt, kan ikke boligen selges for en pris høyere enn det den ble kjøpt for med tillegg for indeksregulering etter KPI, megleromkostninger samt dokumenterte oppgraderinger .
Dersom det er 2 eller flere søkere på en bolig eller en tomt som oppfyller kriteriene, skal kjøper velges ved loddtrekning.
Søkere blir delt i grupper for hvem som eier bolig, og hvem som ikke eier bolig - hvorav den gruppen som ikke eier bolig vil bli prioritert.

 
Hafnor%20eneboliger
Kleivane

Våre prosjekter

ST-ikon2
Vi er idag involvert i rekke store og viktige utbygginger her i kommunen - både bolig- og næringsprosjekter.
Les mer
Prosjekter

Sandnesmodellen

Sandnesmodell2
Sandnesmodellen er navnet på vår unike modell å få fram byggeklare tomter.
Les mer
Sandnesmodellen
Først og fremst Sandnes.