st_icon_tour
st_icon_business
st_icon_hospital

Tildelingsregler

Gjeldende pr. 10.01.2018.

Tildelingsregler ved prosjektkonkurranse

Finner du en bolig av interesse som bygges av et utbyggingsselskap som har vunnet prosjektkonkurranse via Sandnes tomteselskap, kan du søke om å kjøpe boligen etter disse kriterier:
  • Søker må være fylt 18 år.
  • Søker må bekrefte at boligens formål er eget bruk.
  • Søker må svare på om søker eier bolig fra før, og bekrefte at ved eid bolig legges denne boligen for salg.
  • Søkere som tidligere har fått tildelt tomt eller bolig i prosjektkonkurranse er ikke kvalifisert. Samboer og ektefelle ekskluderer hverandre gjensidig fra fremtidige tildelinger dersom den ene parten har blitt tildelt bolig tidligere.
  • Dersom boligen selges før det har gått tre år fra signert kjøpekontrakt, kan ikke boligen selges for en pris høyere enn det den ble kjøpt for med tillegg for indeksregulering etter KPI, megleromkostninger samt dokumenterte oppgraderinger .
  • Dersom det er 2 eller flere søkere på en bolig eller en tomt som oppfyller kriteriene, skal kjøper velges ved loddtrekning.

 
Hafnor%20eneboliger
Kleivane
***

Våre prosjekter

ST-ikon2
Vi er idag involvert i rekke store og viktige utbygginger her i kommunen - både bolig- og næringsprosjekter.
Les mer

Sandnesmodellen

Sandnesmodell2
Sandnesmodellen er navnet på vår unike modell å få fram byggeklare tomter.
Les mer
Først og fremst Sandnes.