st_icon_bus
st_icon_shop
st_icon_sport

Først og fremst – hvem er vi?

Sandnes tomteselskap er et kommunalt foretak, eid av Sandnes kommune. Vi opererer på vegne av kommunen i alt som har å gjøre med tilrettelegging og salg av tomter.
Selskapet har sitt kontor i Sandnes og driver sin virksomhet i Sandnes-regionen. Sandnes tomteselskap kjøper arealer av grunneiere og sørger for at arealene blir regulert. Videre bygger vi veier, vann- og avløpsanlegg og lekeplasser – for så å selge byggeklare tomter.
Først og fremst skal vi være pådriver, tilrettelegger og medspiller for å bygge den gode by Sandnes.
(Film: TV2)
For mer konsentrert boligbebyggelse der det kreves at utbyggingen koordineres, selger vi tomtene feltvis til et utbyggingsfirma. Det kan dreie seg om eneboliger i rekke, rekkehus eller boligblokker. Vanligvis må utbyggingsfirmaene konkurrere, slik at feltet selges til det firmaet som kan tilby den billigste og beste boligen til kjøperen.

Last ned våre offentlige dokumenter her

Først og fremst Sandnes.