st_icon_bus
st_icon_shop
st_icon_sport

Først og fremst – hvem er vi?

Sandnes tomteselskap er et kommunalt foretak, eid av Sandnes kommune. Vi opererer på vegne av kommunen i alt som har å gjøre med tilrettelegging og salg av tomter.
Selskapet har sitt kontor i Sandnes og driver sin virksomhet i Sandnes-regionen. Sandnes tomteselskap kjøper arealer av grunneiere og sørger for at arealene blir regulert. Videre bygger vi veier, vann- og avløpsanlegg og lekeplasser – for så å selge byggeklare tomter.
Først og fremst skal vi være pådriver, tilrettelegger og medspiller for å bygge den gode by Sandnes.
(Film: TV2)
For mer konsentrert boligbebyggelse der det kreves at utbyggingen koordineres, selger vi tomtene feltvis til et utbyggingsfirma. Det kan dreie seg om eneboliger i rekke, rekkehus eller boligblokker. Vanligvis må utbyggingsfirmaene konkurrere, slik at feltet selges til det firmaet som kan tilby den billigste og beste boligen til kjøperen.
Først og fremst Sandnes.