st_icon_bus
st_icon_shop
st_icon_sport

Organisasjon

Styret

 • Inge Roar Larsen ( styreleder )
 • Sofie Margrethe Selvikvåg (nestleder)
 • Øyvind Ødegaard
 • Åsta Vaaland Veen
 • Leiv Rune Mjølsnes
 • Bjørn Magne Stangeland
 • Marion Svihus
 • Magnar Eidsvåg

Varemedlemmer: Kristine Lillebø, Sigurd Trones, Bjarte Sveinsvoll Dagestad, Inger Helen Aanestad, Erlend Kristensen, Jan Voll, Siri Adele Sparboe og Mona Stangborli.

Dokumenter fra styremøtene finner du her.

Administrasjon

 • Laila Haugland (Daglig leder)
 • Martin Eskeland (Prosjektleder)
 • Magnar Eidsvåg (Prosjektleder)
 • Torgeir Ravndal (Seniorrådgiver)
 • Mona Stangborli (Prosjektleder)
 • Odd Inge Rødland (Økonomisjef)
 • Vivian F. Skjebstad (Kontorleder)

 

Eieroversikt Sandnes tomteselskap KF

SELSKAP DAGLIG LEDER
   
   
Kleivane Utviklingsselskap as Mona Stangborli / Sandnes tomteselskap KF
mona.stangborli@sandnes.kommune.no
Sandnes Indre Havn Infrastruktur as
 
Mona Stangborli / Sandnes tomteselskap KF
mona.stangborli@sandnes.kommune.no
Bogafjell Vest Utvikling as
 
Magnar Eidsvåg / Sandnes tomteselskap KF
magnar.eidsvag@sandnes.kommune.no
Hammaren Utvikling as
 
Martin Eskeland / Sandnes tomteselskap KF
martin.eskeland@sandnes.kommune.no
Sandnes Næringsareal
 
Martin Eskeland / Sandnes tomteselskap KF
martin.eskeland@sandnes.kommune.no
   
Sørbø Hove as
 
Niels Alle / Block Watne
 
Austrått Utvikling as Niels Alle / Block Watne
Vagle Næringspark as
 
Pål Njærheim / K2
pn@k2-stavanger.no
   

Tildelingsregler

ST-ikon3
En rekke kriterier skal oppfylles når vi arragnerer prosjektkonkurranser.
Les mer

Sandnesmodellen

Sandnesmodell2
Sandnesmodellen er navnet på vår unike modell å få fram byggeklare tomter.
Les mer

Våre prosjekter

ST-ikon2
Vi er idag involvert i rekke store og viktige utbygginger her i kommunen - både bolig- og næringsprosjekter.
Les mer
Først og fremst Sandnes.