st icon tour
st icon business
st icon hospital

Tildelingsregler

Gjeldende pr. 01.09.2015.

Tildelingsregler ved prosjektkonkurranse

Finner du en bolig av interesse som bygges av et utbyggingsselskap som har vunnet prosjektkonkurranse via Sandnes tomteselskap, kan du søke om å kjøpe boligen etter disse kriterier:
 
  • Søker må være fylt 18 år.
  • Bolig kan ikke selges til interessent som allerede eier enebolig eller byggeklar eneboligtomt i Sandnes eller i en av nabokommunene.
  • Boligen kan ikke selges eller leies ut før tidligst 3 år etter at ferdigattest/brukstillatelse er gitt.
  • Søkere som tidligere har fått tildelt tomt eller bolig er ikke kvalifisert.
dsc 6477

Tildelingsregler eneboligtomter

Det hender tomteselskapet utlyser enkelte eneboligtomter på det åpne marked. Dersom du finner en av disse tomtene interessante, kan du søke om å få kjøpe tomten etter disse kriterier:
 
  • Søker må være fylt 18 år.
  • Bolig kan ikke selges til interessent som allerede eier enebolig eller byggeklar eneboligtomt i Sandnes eller i en av nabokommunene.
  • Byggearbeidene på tomta må være igangsatt innen 2 år, regnet fra dato for tinglysing av skjøte. Dersom byggearbeidene ikke har startet innen 2 år har Sandnes tomteselskap KF rett til å kjøpe tilbake tomta for samme pris som er betalt, uten tillegg for renter og med fradrag for tinglysingsutgifter (dokumentavgift og tinglysingsgebyr) og meglerhonorar.
  • Boligen kan ikke selges eller leies ut før tidligst 3 år etter at ferdigattest/brukstillatelse er gitt.
  • Søker som tidligere har fått tildelt tomt eller bolig er ikke kvalifisert.
***
Dersom det er 2 eller flere søkere på en bolig eller en tomt som oppfyller kriteriene, skal kjøper velges ved loddtrekning.

Våre prosjekter

st-ikon2
Vi er idag involvert i rekke store og viktige utbygginger her i kommunen - både bolig- og næringsprosjekter.
Les mer

Sandnesmodellen

sandnesmodell2
Sandnesmodellen er navnet på vår unike modell å få fram byggeklare tomter.
Les mer
Først og fremst Sandnes.