Sandved - Næringstomt v/E39

Næringstomt med attraktiv beliggenhet!
Sandnes tomteselskap KF har i oppdrag å utvikle og selge eiendommen som frem til våren 2017 var hovedbrannstasjon og legevakt i Sandnes. I gjeldende planer er tomten regulert til offentlige formål, men det er igangsatt arbeid med å omregulere til næringsformål med fokus på handel. Tomten er i størrelsesorden 12 dekar.

Tomten er solgt til NLM Sandnesporten AS og reguleringen er godt i gang, ventes fullført årsskiftet 2019/2020.

Kontakt

Martin Eskeland
Martin Eskeland
Prosjektleder
Telefon:51 33 53 20
Mobil:993 07 083
Tilbake
Først og fremst Sandnes.