Kvelluren

Næringsareal
Beliggenhet: Nær sentrum med adkomst fra Hoveveien.
Størrelse: ca 13 dekar.
Status: Solgt.
Det er planlagt ny påkjørsel til E39 fra Hoveveien, like ved Kvelluren.
 

Kontakt

Martin Eskeland
Martin Eskeland
Prosjektleder
Telefon:51 33 53 20
Mobil:993 07 083
Tilbake
Først og fremst Sandnes.