Vagle Næringspark

Områdereguleringsplan for næringsområdet på Vagle omfatter nær 1000 dekar, og ble vedtatt i bystyret september 2014. Området ligger øst for Ganddal godsterminal og sør for Stokkelandsvatnet.

Beliggenhet: Sandnes sør - øst for Ganddal godsterminal
Størrelse: 700 daa areal
Status: Salg påbegynt.  Første bedriftsetablering 2017-2018. Godkjent områdeplan 2014. Detaljregulering fase 1 godkjent høsten 2015. Regulering av neste fase er påbegynt.

Avstander fra:
Sandnes sentrum 5 km
Forus 10 km
Sola flyplass 18 km
Risavika 20 km
Stavanger sentrum 20 km
 

KONTAKT


DOKUMENTER

Bilder

Først og fremst Sandnes.