Vagle Næringspark

Områdereguleringsplan for næringsområdet på Vagle omfatter nær 1000 dekar, og ble vedtatt i bystyret september 2014. Området ligger øst for Ganddal godsterminal og sør for Stokkelandsvatnet.
Beliggenhet: Sandnes sør - øst for Ganddal godsterminal
Størrelse: 700 daa areal
Status: Salg påbegynt.  Første bedriftsetablering 2017-2018. Godkjent områdeplan 2014. Detaljregulering fase 1 godkjent høsten 2015. Regulering av neste fase er påbegynt.

Avstander fra:
Sandnes sentrum 5 km
Forus 10 km
Sola flyplass 18 km
Risavika 20 km
Stavanger sentrum 20 km
 
Vagle Næringspark AS eies av Nhp Eiendom AS, K2 Stavanger AS og Sandnes tomteselskap KF.
Beliggenheten av Vagle Næringspark gjør det attraktivt for bedrifter som har behov for større areal å etablere seg her.

Posten Norge og Rema Distribusjon har under bygging nye regionale anlegg.

Kontaktperson i prosjektet er Pål Njærheim tlf. 952 40 006, daglig leder i K2.

Les artikkel om Vagle fra Aftenbladet 29. mai 2015.

Kontakt

Torgeir Ravndal
Torgeir Ravndal
Seniorrådgiver
Telefon:51 33 54 30
Mobil:907 82 626
Tilbake
Først og fremst Sandnes.