Sørbøhagane

Boligområde på toppen av Ganddal med nærhet til Stokkelandsvannet, jernbane og ny adkomst til E39.

Beliggenhet: Området ligger på Ganddal, mellom Hoveveien, Stokkelandsvannet og E39.
Størrelse: 800 boenheter.
Status: Utbyggingen startet i 2011. Siste delfelt (B11) i regi av Sandnes tomteselskap KF er nå under bygging. 
Fasiliteter: 3 barnehager, barneskole og ungdomsskole. Lekeplasser, basketballbane, ping-pong bord, sandvolleyballbane og BMX-bane.
Nettside: Sørbøhagane

Delfelt oversikt

Sørbøhagane - B11

Størrelse: Ca. 65 boenheter
Type bolig: I hovedsak rekkehus og eneboliger, samt tomt til offentlig formål.
Status:  Reguleringsplan godkjent i kommunestyret 25.04.2022. Grunnarbeid er i gangsatt april 2023.

Prosjektkonkurranse mot utbyggere er planlagt sommeren 2023.
Salg av boliger på dette feltet antas å starte i 2024.

Vis mer info (0)

Skjul info (0)

Delfelt Type Antall Tildelt Status
sandnes_marker_bolig_icon
KS1
Rekkehus
6
Prosjektkonkurranse pågår.
sandnes_marker_bolig_icon
KS2
Rekkehus
7
Prosjektkonkurranse pågår.
sandnes_marker_bolig_icon
FS1
Enebolig
3
sandnes_marker_bolig_icon
FS2
Enebolig
1
sandnes_marker_bolig_icon
FS3
Enebolig
1
sandnes_marker_bolig_icon
KS3
Kjedehus
6
sandnes_marker_bolig_icon
KS4
Kjedehus
7
sandnes_marker_bolig_icon
KS5
Kjedehus
3
sandnes_marker_bolig_icon
KS6
Kjedehus
3
sandnes_marker_bolig_icon
FS4
Tomannsbolig
1
sandnes_marker_bolig_icon
FS5
Enebolig
1
sandnes_marker_bolig_icon
FS6
Enebolig
1
sandnes_marker_bolig_icon
FS7
Enebolig
1
sandnes_marker_bolig_icon
FS8
Tomannsbolig
1
sandnes_marker_bolig_icon
KS7
Kjedehus
3
sandnes_marker_bolig_icon
FS9
Kjedehus
3
sandnes_marker_bolig_icon
FS10
Enebolig
1
Sørbøhagane - B04

Seniorboliger
Størrelse:
45 leiligheter.
Utbygger: Jadarhus

Vis mer info (0)

Skjul info (0)

Delfelt Type Antall Tildelt Status
sandnes_marker_bolig_icon
BB1
Leilighet
23
Jadarhus
Solgt.
sandnes_marker_bolig_icon
BB2
Leilighet
22
Jadarhus
Solgt.
Sørbøhagane - B09/B10/B13

Størrelse: 58 Boenheter.
Utbygger: Favoritthus, Boligpartner, Jadarhus, Jærbygg og KleppHus.
Status: Feltet er ferdigstilt.

Vis mer info (0)

Skjul info (0)

Delfelt Type Antall Tildelt Status
sandnes_marker_bolig_icon
BK1.1
Rekkehus
9
Jærbygg
Solgt
sandnes_marker_bolig_icon
BK1.2
Rekkehus
12
Jærbygg
Solgt
sandnes_marker_bolig_icon
BK1.3
Rekkehus
6
Jærbygg
Solgt
sandnes_marker_bolig_icon
BK5
Rekkehus
4
KleppHus
Solgt
sandnes_marker_bolig_icon
BK3
Rekkehus
8
Favoritthus
Solgt
sandnes_marker_bolig_icon
BK3
Rekkehus
5
Boligpartner
Solgt
sandnes_marker_bolig_icon
BF2
Enebolig
8
Jadarhus
Solgt
sandnes_marker_bolig_icon
BB4
Leilighet
12
Sandnes Kommune
Foreldreinitiativet 2
Sørbøhagane - HUP1

Detaljregulering av område til bolig, næring og offentlig formål.

Størrelse: Ca 25 dekar
Status: Grunnarbeider for VVA pågår. Første boligblokk ble innflyttet i november 2020. Det pågår arbeid med to blokker i regi av Boligpartner, og Backe Rogaland har startet arbeidet med parkeringskjeller og har 4 blokker ute for salg innenfor området. 
Sørbøhagane - B05

Størrelse:  22 boenheter
Utbyggere: Fjogstad Hus, Jadarhus og Jærbygg
Status: Ferdig utbygd og solgt i 2013.

Vis mer info (0)

Skjul info (0)

Delfelt Type Antall Tildelt Status
sandnes_marker_bolig_icon
B1
Rekkehus
8
Fjogstad Hus
Solgt 2013
sandnes_marker_bolig_icon
B5
Enebolig
7
Jadarhus
Solgt 2013
sandnes_marker_bolig_icon
B10
Rekkehus
7
Jærbygg
Solgt 2013
Sørbøhagane - B01/B03

Størrelse: ca 300 boenheter
Type bolig: Rekkehus og leiligheter.
Status:  Sandnes tomteselskap gjennomførte prosjektkonkurranse og vinneren ble Stolt Bolig.

Vis mer info (0)

Skjul info (0)

Delfelt Type Antall Tildelt Status
sandnes_marker_bolig_icon
BKS1
Rekkehus
3
Solgt!

Bilder

Først og fremst Sandnes.