Marthas hage

Området ligger nært til Hommersåk sentrum!

Beliggenhet: Øst for Hommersåk sentrum.
Størrelse: 130 boenheter, fordelt på rekkehus og leiligheter.
Status: Godkjent detaljreguleringsplan og teknisk plan. Utbygging satt på vent.
Fasiliteter: Balløkke, parkområde.
 

KONTAKT

_DSC1338
Magnar Eidsvåg
Prosjektleder
st icon mobile901 87 390

DOKUMENTER

Delfelt oversikt

Marthas hage - Hommersand

Bilder

Først og fremst Sandnes.