Hesthammer

Sentrumsnært i Hommersåk!

Beliggenhet: Øst for sentrum/vågen i Hommersåk. Nordøst for kirken.
Størrelse: ca 30 dekar.
Status: Omfatter området som er avsatt til næring i kommuneplanen. Detaljreguleringsplanen for det nye næringsområdet ble vedtatt i bystyret 06.02.2017. Opparbeidelse av vei, vann og avløp er fullført høsten 2018. 10 tomter er solgt pr. 01.12.2022.
Ledig ca 5 dekar tomteareal.
Fasiliteter: Sentrumsnært, fleksible tomtestørrelser og gunstige priser.
 

KONTAKT

_DSC1358
Martin Eskeland
Prosjektleder
st icon mobile993 07 083

DOKUMENTER

Bilder

Først og fremst Sandnes.