Havneparken

Regionens mest attraktive adresse for bolig, hotell og kontor. Havneparken er lokalisert i nordre del av sentrum. Denne del av byen har tradisjonelt vært knyttet til havnevirksomhet, industri og byggevarehandel.
Beliggenhet: Nordre del av sentrum.
Størrelse: 350 boenheter, 20 000 m² med handel og service, 9 000 m² med hotell og 76 000 m² med kontor og næring.
Status: Bygging pågår.
Fasiliteter: Rådhus, hotell, havnepromonade og restauranter.
 
Området transformeres nå til en moderne og urban del av sentrum med plass til nytt rådhus, Jæren tingrett, Sandnes Sparebank, Diakonhjemmet høgskole, hotell, restauranter, boliger og kontorlokaler. Totalt 153 000 m2 landareal frigjøres til byutvikling.

Langs hele området skal det opparbeides en flott havnepromonade til glede for hele byens befokning
Urban Sea AS har kjøpt 2 kvartaler hvor de skal oppføre et topp moderne hotell, 55 eksklusive leiligheter og et kontorbygg. Kruse Smith Eiendom har kjøpt 5 kvartaler med et potensial på oppføring av 200 leiligheter samt næringslokaler.

Kontakt

Mona Stangborli
Mona Stangborli
Prosjektleder
Telefon:51 33 58 55
Mobil:977 90 042

Dokumenter

Delfelt oversikt

DelfeltTypeAntallTildeltStatus
A4 RådhusRådhusBRA 12 000 m2Sandnes KommuneBygging pågår
A5 HavnespeiletKontor/RestaurantBRA 6 100 m2Det Stavangerske InvesteringsselskapFerdig og innflyttet mars 2016
A6 Urban SeaKontor/BoligBRA 11 000 m2Base Property/IneoBygging pågår.
A7HotellBRA 14 000 m2Base PropertyUnder regulering
NB1KontorBRA 8 000 m2Kruse Smith Eiendom ASUnder regulering
NB2LeilighetBRA 10 000 m2Kruse Smith Eiendom ASUnder regulering
NB3LeilighetBRA 9 000 m2Kruse Smith Eiendom ASUnder regulering
NB4KontorBRA 6 000 m2Kruse Smith Eiendom ASUnder regulering
N1LeilighetBRA 12 000 m2Kruse Smith Eiendom ASUnder regulering
Tilbake
Først og fremst Sandnes.