Foss Eikeland

Utvidelse av etablert næringsområde med fremtidig tilknytning til godsterminal på Ganddal.
Beliggenhet: Like ved kommunegrensen mot Klepp.
Størrelse: 100 dekar.
Formål: Industri/lager.
Status: Vei, vann og avløp er ferdig opparbeidet. Det er fortsatt mulighet for kjøp av tomt.

Tomtene er solgt til bedrifter som har tilknytning til transportbransjen, samt innen salg og service av større kjøretøy.

Svaboe kjøper næringstomt på Foss Eikeland, les hele artikkelen i Stavanger Aftenblad.
 

Kontakt

Martin Eskeland
Martin Eskeland
Prosjektleder
Telefon:51 33 53 20
Mobil:993 07 083

Dokumenter

Tilbake
Først og fremst Sandnes.