st_icon_train
st_icon_wind

Kjøp av arealer

Tomteselskapet har til formål å anskaffe og tilrettelegge arealer fram til byggeklare tomter i Sandnes, for bolig, næring og offentlig formål. Sandnes tomteselskap besitter en høy kompetanse, som vil ivareta prosjektene som etableres. 
Tomteselskapet har til formål å anskaffe og tilrettelegge arealer fram til byggeklare tomter i Sandnes, for bolig, næring og offentlig formål. Sandnes tomteselskap besitter en høy kompetanse, som vil ivareta prosjektene som etableres. 

En ønsker å sette fokus på prosjekt og utviklingskostnader gjennom effektive utnyttelser av arealene og økonomisk gode tekniske løsninger. Det legges vekt på å fremskaffe et godt bomiljø for beboerne til fornuftig pris.

Tomteselskapet sitt verktøy for å oppnå dette er blant annet gjennom prosjektkonkurranser som tilbys ut til både store og små utbyggere. Eneboligtomter kan selges gjennom prosjektkonkurranse eller uten byggeklausul (dvs. fritt valg av byggefirma).

Sandnes tomteselskap KF er et selskap i Sandnes kommune-konsern, selskapet er derfor alltid i posisjon til å ivareta sine forpliktelser ovenfor grunneierne sin interesse, økonomisk samt tilpasse det videre boforhold.

Hvorfor selge til Sandnes tomteselskap?

  • Kommunalt foretak - gir sikkerhet for grunneiere
  • Konkurransedyktige priser
  • Høy grad av kompetanse
  • Stort fokus på kostnader
  • Effektiv utnyttelse av areal
  • Teknisk gode løsninger
  • Fokus på godt bomiljø

Tildelingsregler

ST-ikon3
En rekke kriterier skal oppfylles når vi arragnerer prosjektkonkurranser.
Les mer
Tildelingsregler

Sandnesmodellen

Sandnesmodell2
Sandnesmodellen er navnet på vår unike modell å få fram byggeklare tomter.
Les mer
Sandnesmodellen

Våre prosjekter

ST-ikon2
Vi er idag involvert i rekke store og viktige utbygginger her i kommunen - både bolig- og næringsprosjekter.
Les mer
Prosjekter
Først og fremst Sandnes.