st_icon_bus
st_icon_shop
st_icon_sport

Hva gjør vi?

Vi kjøper opp arealer av grunneiere, sørger for regulering og opparbeidelse av tomtene før videresalg!
  • Tomter som er regulert til offentlig formål selges til kommunen.
  • Næringstomter selges fritt på markedet.
  • Boligtomter tildeles via prosjektkonkurranser ellers selges til utbyggere.
I en prosjektkonkurranse skal utbyggere presentere hvert sitt konsept løst utifra gjeldene reguleringsplan. Vi skal vurdere hvert konsept opp mot hverandre for å finne det konseptet som har best mulig løsning og pris ut til kjøper. Prosjektene selges via utbygger i egen regi, etter nærmere fastsatte regler i Sandnes kommune.
 
DJI_0310
Brattebø

Sandnesmodellen

Sandnesmodell2
Sandnesmodellen er navnet på vår unike modell å få fram byggeklare tomter.
Les mer
Sandnesmodellen

Våre prosjekter

ST-ikon2
Vi er idag involvert i rekke store og viktige utbygginger her i kommunen - både bolig- og næringsprosjekter.
Les mer
Prosjekter

Tildelingsregler

ST-ikon3
En rekke kriterier skal oppfylles når vi arragnerer prosjektkonkurranser.
Les mer
Tildelingsregler
Først og fremst Sandnes.