livingurl

Rossåsen

Rossåsen

ca. 62 boliger

Reguleringsplan 2012 117 er lagt ut til offentlig ettersyn med frist for 5.2.15 for innsending av merknader.

Fakta

  • Størrelse 30 000 m²
  • StatusUnderr egulering
  • EierSandnes tomteselskap KF
  • Regulert tilca. 62 boliger

Kontakt

Mona Stangborli
Mona Stangborli
Prosjektleder
Telefon:51 33 58 55
Mobil:977 90 042
Først og fremst Sandnes.