living/prosjekter/Kvelluren/dokumenter/Kvelluren plan 97136 kart.pdf/prosjekter/Kvelluren/dokumenter/Kvelluren plan 97136 bestemmelser.pdfurl

Kvelluren

N7

Beliggenhet nær sentrum, adkomst fra Hoveveien, nær fremtidig kryss med E39 på Hove

Om Kvelluren

Det er planlagt ny påkjørsel til E39 fra Hoveveien, like ved Kvelluren.
 

Fakta

  • StatusUregulert

Kontakt

Martin Eskeland
Martin Eskeland
Prosjektleder
Telefon:51 33 53 20
Mobil:993 07 083
Først og fremst Sandnes.