businessurl

Larsamyrå

Larsamyra

Om Larsamyrå

Dette området er ca 45 dekar stort og regulert til næringsformål.
Området er delt opp i en rekke tomter. De siste to tomtene ble solgt i 2014.

Fakta

  • Størrelse 4 000 m²

Kontakt

Martin Eskeland
Martin Eskeland
Prosjektleder
Telefon:51 33 53 20
Mobil:993 07 083
Først og fremst Sandnes.