livingurl

Høle

Høle

56 boenheter

Areal 28 dekar Detaljreguleringsplan er klar for innlevering til kommunal behandling desember 2014 Det er planlagt totalt 56 boenheter

Fakta

  • Størrelse 28 000 m²
  • Regulert til56 boenheter

Kontakt

Åge Kolstø
Åge Kolstø
Prosjektleder
Telefon:51 33 57 16
Mobil:908 93 968
Først og fremst Sandnes.