Hommersandslia

Sentrumsnært boligområde i skrånet terreng med gode solforhold!
Beliggenhet: Bersagelveien og Øykhagen, Hommersåk.
Størrelse: Totalt ca 220 boenheter.
Status:  Detaljplan for del 2 ble annengangsbehandlet i utvalg for byutvikling i august 2017.  Førstegangsbehandling av detaljplan for del 1 avventes til forhold knyttet til flomvurdering av Frøylandsvassdraget er avklart.
Fasiliteter: I del 2 er det avsatt av areal til offentlig formål. Trinn 1 ligger tett på Frøylandsvassdraget med tilhørende parkdrag.
 

 

Kontakt

Mona Stangborli
Mona Stangborli
Prosjektleder
Telefon:51 33 58 55
Mobil:977 90 042
Tilbake
Først og fremst Sandnes.