AU06

Beliggende sentralt med god utsikt i Skaarlia!
Beliggenhet: Skaarlia
Status: Tomteselskapet har forestått opparbeidelse av vei, vann og avløp, disse arbeidene ble ferdigstilt høsten 2018. Sandnes Eiendomsselskap har ferdigstilt bygg av kommunale avlastningsboliger. Tomteselskapet er i gang med regulering av tomt til nytt, kommunalt dagsenter for psykisk utviklingshemmede. 
Avsatt tomt til privat barnehage ligger allerede i planene.
Formål: Offentlig.

Kontakt

Martin Eskeland
Martin Eskeland
Prosjektleder
Telefon:51 33 53 20
Mobil:993 07 083

Dokumenter

Tilbake
Først og fremst Sandnes.