Larsamyrå

Næringstomt på Lura, like ved Trim Towers og E39!
Beliggenhet: Lura
Størrelse: ca 45 dekar.
Status: Solgt.
Dette området er ca 45 dekar stort og regulert til næringsformål.
Området er delt opp i en rekke tomter. De siste to tomtene ble solgt i 2014.

Kontakt

Martin Eskeland
Martin Eskeland
Prosjektleder
Telefon:51 33 53 20
Mobil:993 07 083
Tilbake
Først og fremst Sandnes.