Hommersand Ho17

Området ligger nært til Hommersåk sentrum!
Beliggenhet: Øst for Hommersåk sentrum.
Størrelse: 47 boenheter, fordelt på eneboliger, rekkehus og leiligheter.
Status: Godkjent detaljreguleringsplan. Tekniske planer påbegynt oktober 2018.
Fasiliteter: Nært opp til friluftsområde med sørvedte hager.

Kontakt

Magnar Eidsvåg
Magnar Eidsvåg
Prosjektleder
Telefon:51 33 53 62
Mobil:901 87 390

Dokumenter

Tilbake
Først og fremst Sandnes.