Hommersand Ho14

Området ligger nært til Hommersåk sentrum!
Beliggenhet: Øst for Hommersåk sentrum.
Størrelse: 130 boenheter, fordelt på rekkehus og leiligheter.
Status: Godkjent plan. Tekniske planer er innsendt til kommunen for godkjenning.
Fasiliteter: Balløkke, parkområde.
 

Kontakt

Magnar Eidsvåg
Magnar Eidsvåg
Prosjektleder
Telefon:51 33 53 62
Mobil:901 87 390

Dokumenter

Delfelt oversikt

Tilbake
Først og fremst Sandnes.