Sviland Næringsområde

Sviland- et av de store nye byutviklingsområdene i Sandnes!
Beliggenhet: Rett sør for OC Østrått.
Størrelse: 100 dekar.
Status: Reguleringsplan er godkjent i oktober 2016. Mulighet for både mindre og større bedrifter.
Fasiliteter: Mulighet for tilpassede tomter til ulike formål.

Kontakt

Martin Eskeland
Martin Eskeland
Prosjektleder
Telefon:51 33 53 20
Mobil:993 07 083

Dokumenter

Tilbake
Først og fremst Sandnes.