Stangeland Næringspark

Stangeland Næringspark – Jærens framtidige knutepunkt nr. 1.
Beliggenhet: Stangeland ligger like ved Rv44 og E39.
Størrelse: Samlet tomteareal ca 125 dekar, tilatt BRA ca 155.000 m2.
Formål: Kontor/Industri.
Status: Utbyggingen startet i 2006 og er nært ferdig utbygd pr. våren 2018.
Firma som har kjøpt tomt:
 • Optimera
 • Brødrene Dahl
 • Fritz L A Ingebrethsen
 • Brubakken AS
 • Modena
 • NPT Testing
 • Brødrene Lie
 • Bjerga bygg/ Svithun elektro
 • Fjogstad Hus
 • Gann Blikk
 • Gerds Eiendom

   

Kontakt

Martin Eskeland
Martin Eskeland
Prosjektleder
Telefon:51 33 53 20
Mobil:993 07 083

Delfelt oversikt

st noimg

Stangeland Næringspark - Stangeland Naeringspark

DelfeltTypeAntallTildeltStatus
K - 1Kontor2436 m2Solgt
K - 2Kontor2382 m2Solgt
K - 3Kontor1392 m2Solgt
I - 1Industri2495 m2Solgt
I - 2Industri2235 m2Solgt
I - 3Industri5309 m2Solgt
I - 4Industri5248 m2Solgt
I - 5Industri8210 m2Solgt
I - 6Industri2538 m2Solgt
I - 7Industri2301 m2Solgt
Tilbake
Først og fremst Sandnes.