Stangeland Næringspark

Stangeland Næringspark – Jærens framtidige knutepunkt nr. 1.
Beliggenhet: Stangeland ligger like ved Rv44 og E39.
Størrelse: Samlet tomteareal ca 125 dekar, tilatt BRA ca 155.000 m2.
Formål: Kontor/Industri.
Status: Utbyggingen startet i 2006 og er nært ferdig utbygd pr. våren 2018.
Firma som har kjøpt tomt:
 • Optimera
 • Brødrene Dahl
 • Fritz L A Ingebrethsen
 • Brubakken AS
 • Modena
 • NPT Testing
 • Brødrene Lie
 • Bjerga bygg/ Svithun elektro
 • Fjogstad Hus
 • Gann Blikk

   

Kontakt

Martin Eskeland
Martin Eskeland
Prosjektleder
Telefon:51 33 53 20
Mobil:993 07 083

Delfelt oversikt

Tilbake
Først og fremst Sandnes.