Skeiane

Sandnes tomteselskap er tildelt oppgaven med å lage en områdeplan for rådhusområdet på Skeiane, i den sørlige delen av sentrum.
Beliggenhet: Skeiane, sørlig del av sentrum.
Størrelse: 89 dekar.
Status: Områdeplan godkjent i bystyret mai 2017.
Haakon 7`s gate, eksisterende rådhus og rådhusmarka inngår i planområdet. Det er gjennomført et parallelloppdrag med tre utvalgte arkitekter, og bidraget fra arkitektkontoret Superunion er utgangspunktet for det videre arbeidet. Reguleringsplanen skal danne grunnlaget for salg av kommunale eiendommer innenfor planområdet, og  inntektene fra salget skal delfinansiere nytt rådhus i Havneparken. 

Området som skal reguleres er på ca. 89 dekar, og er «inngangsporten» til sentrum sørfra.
 

Kontakt

Mona Stangborli
Mona Stangborli
Prosjektleder
Telefon:51 33 58 55
Mobil:977 90 042

Dokumenter

Tilbake
Først og fremst Sandnes.