Ruten

Byens nye ansikt!
Ruten er regionens største kollektivknutepunkt og ligger midt i Sandnes sentrum. Området skal transformeres for å skape et attraktivt nytt byrom med parkmessige kvaliteter i kombinasjon med ny bystue/kollektivterminal/kontorbygg. Områdeplan er godkjent og parkområdet er under planlegging.    

Kontakt

Laila Haugland
Laila Haugland
Prosjektleder
Telefon:51 33 54 32
Mobil:959 88 766
Tilbake
Først og fremst Sandnes.