Lauvvik

Næringsområde med adkomst fra Rv13 eller direkte fra sjøen!
Beliggenhet: Lauvvik fergekai med adkomst fra Rv13 eller direkte fra sjøen.
Størrelse: 23 dekar
Status: Uregulert området, avsatt til næringsformål i kommuneplanen.
Fasiliteter: Tilgang til sjøen.
 

Kontakt

Martin Eskeland
Martin Eskeland
Prosjektleder
Telefon:51 33 53 20
Mobil:993 07 083
Tilbake
Først og fremst Sandnes.