AU06

Beliggende sentralt med god utsikt i Skaarlia!
Beliggenhet: Skaarlia
Status: Tomteselskapet er igang med opparbeidelse med av vei, vann og avløp. Disse arbeidene vil bli ferdig sommeren 2018. Sandnes Eiendomsselskap har startet bygging av kommunale avlastningsboliger.
Formål: Offentlig.

Kontakt

Martin Eskeland
Martin Eskeland
Prosjektleder
Telefon:51 33 53 20
Mobil:993 07 083

Dokumenter

Tilbake
Først og fremst Sandnes.