Bogafjell

Gode utsiktsforhold og flere turmuligheter!
Beliggenhet: Bogafjell ligger sørvest for Håbafjell i Høyland, og grenser til E39 i nordlig retning.
Størrelse: Når området er ferdig utbygd, vil det være ca 1300 boliger.
Status: Bogafjell begynte utbyggingen i 2000 og er fortsatt under utbygging.
Fasiliteter: 2 barneskoler, 5 barnehager, kirke, idrettsbane, kunstgressbane, butikker og flotte friluftsområder.

Kontakt

Magnar Eidsvåg
Magnar Eidsvåg
Prosjektleder
Telefon:51 33 53 62
Mobil:901 87 390

Dokumenter

Delfelt oversikt

st noimg

Bogafjell - G3

Størrelse: 100 boenheter.
Type bolig: Kjedet eneboliger, rekkehus og leiligheter.
Status: Sluttført.
DelfeltTypeAntallTildeltStatus
B1Leilighet18Gjesdal BoligSolgt
B2Enebolig i kjede4JadarhusSolgt
B3Rekkehus8JadarhusSolgt
B4Rekkehus5Svela ByggSolgt
B5Rekkehus7Kruse SmithSolgt
B6Rekkehus5RogalandshusSolgt
B7Rekkehus6Grunneier
B8Rekkehus4Frøyland ByggSolgt
B9Tomannsbolig2Frøyland ByggSolgt
B10Rekkehus4Øster HusSolgt
B11Rekkehus3Øster HusSolgt
B12Rekkehus7Aalgaard ByggSolgt
B13Enebolig i kjede4Aalgaard ByggSolgt
B14Rekkehus3Øster HusSolgt
B15Rekkehus4RygehusSolgt
B16Enebolig i kjede3Øster HusSolgt
B17Enebolig i kjede2Svela ByggFor salg
B18Enebolig i kjede2Svela ByggSolgt
B19Enebolig i kjede3Svela ByggFor salg
B20Enebolig i kjede3RygehusSolgt
st noimg

Bogafjell - G4

Størrelse: 60 boenheter.
Type bolig: Boligmix fra enebolig og leilighet.
Status: Detaljregulering igangsatt.
st noimg

Bogafjell - G5

Størrelse: 58 boenheter.
Type bolig: Rekkehus og 4-manns boliger.
Status: Godkjent planer. Opparbeidelse er igangsatt september 2016. Forventes ferdigstilt sommer 2017.
DelfeltTypeAntallTildeltStatus
TJ1Boliger for funksjonshemmende12Sandnes KommuneSolgt
B2Leilighet12RygehusSolgt
B3Rekkehus6For salg senere i 2017
B4Rekkehus5For salg senere i 2017
B6Rekkehus5RygehusSolgt
B7Rekkehus6RygehusSolgt
B8Rekkehus7NordbohusSolgt
B9Rekkehus5NordbohusSolgt
Tilbake
Først og fremst Sandnes.