st icon train
st icon wind

HMS - Miljøfyrtårn

Sandnes tomteselskap er en miljøfyrtårnsertifisert bedrift. Det betyr at vårt selskap er en arbeidsplass hvor de ansatte opplever helsefremmende, meningsfylte og trygge arbeidsforhold.  
logo2008
Selskapet driver et systematisk HMS - arbeid med fokus på kartlegging, risikovurdering, planlegging og iverksetting av nødvendige tiltak for å sikre at kravene i helse, miljø og sikkerhetslovgivningen tilfredsstilles. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø, eller påvirker det på annen negativ måte.

Les mer på miljøfyrtårn.no

Sandnesmodellen

sandnesmodell2
Sandnesmodellen er navnet på vår unike modell å få fram byggeklare tomter.
Les mer

Våre prosjekter

st-ikon2
Vi er idag involvert i rekke store og viktige utbygginger her i kommunen - både bolig- og næringsprosjekter.
Les mer
Først og fremst Sandnes.